Podmínky soutěže a zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

Módní kvíz Luxury Bags o ceny v hodnotě 60 000 Kč bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 1.6. 2017 od 10:00 do 30. 6. 2017 do 23:59. Pořadatelem módního kvízu je společnost LBCE s.r.o, se sídlem Na Moklině 289/16, 16300 Praha 6, IČ: 24660523.
1.        V kvízu se soutěží o 3 vouchery k nákupu v obchodě Luxury Bags (Týnská ulička 10, Praha 1) nebo na eshopu www.luxurybags.cz. Jedná se o vouchery v hodnotě 30 000 Kč, 20 000 Kč a 10 000 Kč. Platnost voucherů je do konce roku 2017.
2.        Účastník kvízu nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výherní voucher není možné směnit za hotovost a je nutné jej vyčerpat najednou. Pokud bude hodnota vybraného zboží nižší, než částka uvedená na voucheru, zbylá částka propadá. 

Účast v soutěži
 
1. Kvíz je dostupný na webové stránce http://www.soutez-luxurybags.cz/
2. K účasti v kvízu je nutné přihlásit se. Soutěžící se může přihlásit pomocí Facebookového profilu nebo si vytvořit registraci pomocí emailu. Pokud se budete registrovat pomocí emailu, bude nutné zvolit si heslo. Toto heslo není možné obnovit, poznamenejte si jej prosím.
3. Po zahájení kvízu se začnou zobrazovat otázky. Na zodpovězení otázky máte 10 vteřin. U každé otázky je možné získat až 10 bodů, záleží na rychlosti odpovědi. Body za zodpovězené otázky se sčítají. 
4. V jednom kole kvízu má soutěžící 3 životy. Jakmile zvolí soutěžící špatnou odpověď, ztratí 1 život.
5. Soutěžící ve svém profilu po skončení kola vidí celkový počet získaných bodů.
6. Kvíz je možné hrát opakovaně. Soutěžícímu zůstane v herním profilu zaznamenán nejvyšší dosažený počet bodů. Soutěžící zde také může vidět, na kterém místě se průběžně umístil.
7. Soutěžící se může přihlásit do kvízu pod více profily. V případě výhry však nemůže nárokovat výhru na více než jednu cenu.

Hodnocení

Výherci kvízu se stanou 3 soutěžící, kteří během trvání soutěže dosáhnou nejvyšší počet bodů. Soutěžící na prvním místě získá voucher v hodnotě 30 000 Kč, soutěžící na druhém místě voucher v hodnotě 20 000 Kč, soutěžící na třetím místě získá voucher v hodnotě 10 000 Kč. Pokud budou mít soutěžící shodný počet bodů, výhru získává soutěžící, který získal body dříve. 

Kontaktování výherců

1. Po skončení soutěže bude soutěžící informován o výhře emailem.
2. Výhru bude možné vyzvednout v obchodě Luxury Bags nebo po domluvě může být zaslána poštou.


Všeobecná ustanovení a zpracování osobních údajů
1. Do soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří se kvízu účastnili mimo dobu trvání soutěže.
2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení kvízu. 
3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni současní i bývalí zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.  
5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
7. Přihlášením do soutěžního kvízu dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti LBCE s.r.o, se sídlem Na Moklině 289/16, 16300 Praha 6, IČ: 24660523, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to k marketingovým účelům správce.
Tento souhlas udělujete na dobu 10 let. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.
Uvedením emailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti LBCE s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační společnosti.


SEZNAM ZBOŽÍ např. kabelka Louis Vuitton Speedy hnědá
 

Nový zákazník

Výhody zákaznického účtu

• zrychlení nákupu

• přehled o novinkách

• akční nabídky

REGISTROVAT